• dong-co-dien-siemens-viet-nam-1
  • dong-co-dien-siemens-viet-nam-2

Động cơ điện Siemens Việt Nam

Model: Động cơ điện Siemens Việt Nam
Hãng sản xuất: Siemens
Nhà phân phối: Gia Tin Phat Co., Ltd
Tình trạng: Hàng mới 100%
Xuất xứ: Germany
Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 Tháng

Chi tiết sản phẩm

 

Động cơ điện Siemens Việt Nam chuyên về: Động cơ điện Siemens, Động cơ xoay chiều Siemens, Động cơ điện áp thấp Siemens, Động cơ công nghiệp Siemens, Động cơ điện cao thế Siemens, Đại lý động cơ Siemens, Motor Siemens Việt Nam, Nhà phân phối động cơ Siemens, Động cơ Servo Siemens...

Có trụ sở tại Đức, Gia Tín Phát chuyên tâm cung cấp các Động cơ công nghiệp hiệu quả và hoàn hảo trên thị trường. Chúng tôi cung cấp nhiều loại động cơ công nghiệp cho khách hàng của chúng tôi bao gồm Rexroth MotorSiemens MotorOrange MotorDemag Motor, v.v ... Các bộ phận được kiểm tra nghiêm ngặt được sử dụng để sản xuất các động cơ này.

Model sản phẩm Động cơ Siemens Việt Nam chuyên dùng:

3KA7187-3AA51 3KL5540-1GG01
3KA7187-3AA52 3KL5730-1AB01
3KA7187-4AA01 3KL5730-1AG01
3KA7187-4AA02 3KL5730-1GB01
3KA7187-4AA03 3KL5730-1GG01
3KA7187-4AA51 3KL5740-1AB01
3KA7187-4AA52 3KL5740-1AG01
3KA7188-3AA01 3KL5740-1GB01
3KA7188-3AA02 3KL5740-1GG01
3KA7188-3AA03 3KL6130-1AB0
3KA7188-3AA51 3KL6130-1AB02
3KA7188-3AA52 3KL6130-1AG00
3KA7188-4AA01 3KL6130-1GB00
3KA7188-4AA02 3KL6130-1GB02
3KA7188-4AA03 3KL6130-1GG00
3KA7188-4AA51 3KL6140-1AB00
3KA7188-4AA52 3KL6140-1AG00
3KC3424-2AA22-0AA3 3KL6140-1GB00
3KC3426-2AA22-0AA3 3KL6140-1GG00
3KC3428-2AA22-0AA3 3KL6230-1AB02
3KC3430-2AA22-0AA3 3KL6230-1GB02
3KC3432-2AA22-0AA3 3KL7111-3AA00
3KC3434-2AA22-0AA3 3KL7111-3BA00
3KC4338-0CA21-0AA3 3KL7111-3CA00
3KC4342-0DA21-0AA3 3KL7111-4AA00
3KC4346-0EA21-0AA3 3KL7111-4BA00
3KC4348-0FA21-0AA3 3KL7111-4CA00
3KC4350-0FA21-0AA3 3KL7112-3AA00
3KC4352-0GA21-0AA3 3KL7112-3BA00
3KC4354-0HA21-0AA3 3KL7112-3CA00
3KC4356-0JA21-0AA3 3KL7112-4AA00
3KC4358-0JA21-0AA3 3KL7112-4BA00
3KC4360-0JA21-0AA3 3KL7112-4CA00
3KC4438-0CA21-0AA3 3KL7113-3AA00
3KC4442-0DA21-0AA3 3KL7113-3BA00
3KC4446-0EA21-0AA3 3KL7113-3CA00
3KC4448-0FA21-0AA3 3KL7113-4AA00
3KC4452-0GA21-0AA3 3KL7113-4BA00
3KC4454-0HA21-0AA3 3KL7113-4CA00
3KC4456-0JA21-0AA3 3KL7114-3AA00
3KC4458-0JA21-0AA3 3KL7114-3BA00
3KC4460-0JA21-0AA3 3KL7114-3CA00
3KC6424-2TA20-0TA3 3KL7114-4AA00
3KC6424-2TA20-0TB3 3KL7114-4BA00
3KC6426-2TA20-0TA3 3KL7114-4CA00
3KC6426-2TA20-0TB3 3KL7121-3BA00
3KC6428-2TA20-0TA3 3KL7121-3CA00
3KC6428-2TA20-0TB3 3KL7121-3DA00
3KC6430-2TA20-0TA3 3KL7121-4BA00
3KC6430-2TA20-0TB3 3KL7121-4CA00
3KC6432-2TA20-0TA3 3KL7121-4DA00
3KC6432-2TA20-0TB3 3KL7122-3AA00
3KC6434-2TA20-0TA3 3KL7122-3BA00
3KC6434-2TA20-0TB3 3KL7122-3CA00
3KC8338-0CA22-0GA3 3KL7122-3DA00
3KC8342-0DA22-0GA3 3KL7122-4AA00
3KC8346-0EA22-0GA3 3KL7122-4BA00
3KC8348-0FA22-0GA3 3KL7122-4CA00
3KC8350-0FA22-0GA3 3KL7122-4DA00
3KC8352-0GA22-0GA3 3KL7123-3AA00
3KC8354-0HA22-0GA3 3KL7123-3CA00
3KC8356-0JA22-0GA3 3KL7123-3DA00
3KC8358-0JA22-0GA3 3KL7123-4AA00
3KC8360-0JA22-0GA3 3KL7123-4CA00
3KC8438-0CA22-0GA3 3KL7123-4DA00
3KC8442-0DA22-0GA3 3KL7131-3AA00
3KC8446-0EA22-0GA3 3KL7131-3AD00
3KC8448-0FA22-0GA3 3KL7131-3CA00
3KC8450-0FA22-0GA3 3KL7131-4AA00
3KC8452-0GA22-0GA3 3KL7131-4AD00
3KC8454-0HA22-0GA3 3KL7131-4CA00
3KC8456-0JA22-0GA3 3KL7132-3AA00
3KC8458-0JA22-0GA3 3KL7132-3AD00
3KC8460-0JA22-0GA3 3KL7132-3CA00
3KC9603-1 3KL7132-4AA00
3KC9603-2 3KL7132-4AD00
3KC9604-2 3KL7132-4CA00
3KC9618-2 3KL7141-3AA00
3KC9618-3 3KL7141-3AD00
3KC9621-2 3KL7141-3AE00
3KC9622-2 3KL7141-3AE01
3KC9624-1 3KL7141-3AE02
3KC9625-1 3KL7141-3AE03
3KC9721-1 3KL7141-3AE04
3KC9803-1 3KL7141-3CA00
3KC9803-2 3KL7141-4AA00
3KC9804-1 3KL7141-4AD00
3KC9804-2 3KL7141-4AE00
3KC9804-3 3KL7141-4AE01
3KC9804-4 3KL7141-4AE02
3KC9808-1 3KL7141-4AE03
3KC9808-2 3KL7141-4AE04
3KC9808-6 3KL7141-4CA00
3KC9808-7 3KL7142-3AA00
3KC9811-0 3KL7142-3AD00
3KC9811-1 3KL7142-3AE00
3KC9811-2 3KL7142-3AE01
3KC9811-3 3KL7142-3AE02
3KC9811-4 3KL7142-3AE03
3KC9818-2 3KL7142-3AE04
3KC9818-3 3KL7142-3CA00
3KC9818-4 3KL7142-4AA00
3KC9818-5 3KL7142-4AD00
3KC9818-6 3KL7142-4AE00
3KC9818-7 3KL7142-4AE01
3KC9818-8 3KL7142-4AE02
3KC9820-3 3KL7142-4AE03
3KC9820-4 3KL7142-4AE04
3KC9820-5 3KL7142-4CA00
3KC9821-0 3KL7151-3AA00
3KC9822-1 3KL7151-3AD00
3KC9822-2 3KL7151-3AE00
3KC9822-3 3KL7151-3AE01
3KC9822-4 3KL7151-3AE02
3KC9822-5 3KL7151-3AE03
3KC9822-6 3KL7151-3AE04
3KC9822-7 3KL7151-4AA00
3KC9823-0 3KL7151-4AD00
3KC9823-2 3KL7151-4AE00
3KC9824-1 3KL7151-4AE01
3KC9826-0 3KL7151-4AE02
3KC9826-1 3KL7151-4AE03
3KC9826-2 3KL7151-4AE04
3KC9826-3 3KL7152-3AA00
3KC9826-4 3KL7152-3AE00
3KC9826-5 3KL7152-3AE01
3KC9827-1 3KL7152-3AE02
3KC9827-2 3KL7152-3AE03
3KC9827-3 3KL7152-3AE04
3KC9827-4 3KL7152-3CA00
3KC9827-5 3KL7152-3CD00
3KC9828-1 3KL7152-4AA00
3KC9828-2 3KL7152-4AE00
3KC9828-3 3KL7152-4AE01
3KC9828-4 3KL7152-4AE02
3KC9828-5 3KL7152-4AE03
3KC9830-1 3KL7152-4AE04
3KC9830-2 3KL7152-4CA00
3KC9830-3 3KL7152-4CD00
3KC9830-4 3KL7181-3AA01
3KC9830-5 3KL7181-3AA02
3KC9830-6 3KL7181-3AA03
3KC9830-7 3KL7181-3AA51
3KC9831-1 3KL7181-3AA52
3KC9831-2 3KL7181-3AF51
3KC9831-3 3KL7181-3AF52
3KC9831-4 3KL7181-3CA01
3KC9831-5 3KL7181-3CA02
3KC9831-6 3KL7181-3CA03
3KC9831-7 3KL7181-3CA51
3KC9832-1 3KL7181-3CA52
3KC9832-2 3KL7181-4AA01
3KC9832-3 3KL7181-4AA02
3KC9832-4 3KL7181-4AA03
3KC9832-5 3KL7181-4AA51
3KC9832-6 3KL7181-4AA52
3KC9832-7 3KL7181-4CA01
3KC9833-1 3KL7181-4CA02
3KC9833-2 3KL7181-4CA03
3KC9833-3 3KL7181-4CA51
3KC9833-4 3KL7181-4CA52
3KC9833-5 3KL7182-3CA01
3KC9833-6 3KL7182-3CA02
Sản phẩm liên quan
Sản phẩm khác